[Radosław Wojnar]

Mój związek z fotografią zaczął się tuż przed skończeniem szkoły podstawowej. Przez kolejne cztery lata L.O. pogłębiał się tak, że z chwilą skończenia szkoły byłem zdecydowany związać się z fotografią zawodowo.
Ta decyzja określiła dalszy kierunek kształcenia - skończyłem dwuletnie Studium Fototechniczne przy ul. Spokojnej w Warszawie. Obecnie jestem studentem trzeciego roku Wyższego Studium Fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej.
Od trzech lat pracuję w fotografii zawodowo; początkowo jako asystent, teraz jako fotograf studyjny.